Umowa dotycząca wywozu i zniszczenia dokumentów

Numer umowy SK/2286/SO/34-W/2016
Data podpisania 23.11.2016
Przedmiot zamówienia: Wywóz i zniszczenie dokumentów przechowywanych w Archiwum Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: PIKA Sp. z o.o., ul. Spadochroniarzy 7, 80-298 Gdańsk
Wartość zamówienia: 2.371,86
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Cieszyńska
Nr telefonu: 58 620-38-24
E-mail: a.cieszynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: SK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Agnieszka Cieszyńska
Data wytworzenia informacji: 23.11.2016
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017