niszczenie dokumentów

Numer umowy:SK/2286/SO/34-W/2016
Data podpisania:23.11.2016 r.
Przedmiot zamówienia:niszczenie dokumentów
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pika Sp. z o. o. z siedziba w Gdańsku przy ul. Spadochroniarzy 7
Wartość zamówienia:3.000,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Czesława Wasilewska
Telefon:58 620 67 67
E-mail:archiwum@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Czesława Wasilewska
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 23.11.2016
Data udostępnienia informacji: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2016 11:33 Dodanie informacji Anna Szwemin