Zaprojektowanie materiałów informacyjnych oraz wprowadzenie zmian na stronie internetowej

Numer umowy:KB/406/RO/47-W/2016
Data podpisania:21.06.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Zaprojektowanie materiałów na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni oraz wprowadzenie zmian na stronie internetowej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ENGRAM Jacek Kłosiński, Bartosz Kotowicz Sp.j., ul. Chrobrego 79C, 80-414 Gdańsk
Wartość zamówienia:553,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Wiśniewicz
Telefon:58 668 84 88
E-mail:wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 08.11.2016
Data udostępnienia informacji: 08.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2016 09:17 Dodanie informacji Cezary Wiśniewicz