Projekt graficzny tablicy

Numer umowy:KB/181/RO/20-W/2016
Data podpisania:01.04.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Projekt graficzny tablicy przeznaczonej do umieszczenia w przestrzeni publicznej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Avocado Grupa Reklamowa s.j., ul. Św. Wojciecha 7/30, 81-347 Gdynia
Wartość zamówienia:615,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Magda Łazarska
Telefon:58 668 84 76
E-mail:wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 15.06.2016
Data udostępnienia informacji: 15.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2016 08:04 Dodanie informacji Cezary Wiśniewicz