Funkcjonowanie przy RIPOK "Eko Dolina" punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Numer umowy:KB/724/RO/104-W/2016
Data podpisania:19 grudnia 2016r.
Przedmiot zamówienia:Funkcjonowanie przy RIPOK "Eko Dolina" punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:"EKO DOLINA" Sp. z o.o., al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
Wartość zamówienia:do 95 600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Damian Kleina
Telefon:58 77 23 501-507
E-mail:wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2016
Data udostępnienia informacji: 20.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2017 09:54 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz