wznowienie znaku geodezyjnego szczegółowej osnowy pionowej III klasy

Numer umowy:SK/2568/PN/403-W/2016
Data podpisania:13 grudnia 2016
Przedmiot zamówienia:wznowienie znaku geodezyjnego szczegółowej osnowy pionowej III klasy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o. ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk
Wartość zamówienia:3690,00zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Renata Plichta
Telefon:58 668 85 53
E-mail:nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Uwagi:Podstawę zawarcia umowy stanowi karta zamówienia publicznego z dnia 06.12.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 13.12.2016
Data udostępnienia informacji: 04.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2017 13:05 Dodanie informacji Renata Plichta