Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w latach 2016-2017 - część nr 1

Numer umowy:SK/632/PN/85-W/2016
Data podpisania:31.03.2016
Przedmiot zamówienia:Wycena nieruchomości - część 1
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:TAURUS Nieruchomości Tomasz Werner, ul. Morska 49/4, 81-323 Gdynia
Wartość zamówienia:21.728,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Renata Plichta
Telefon:58 668 85 53
E-mail:nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Uwagi:Podstawę zawarcia umowy stanowi dokument Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.03.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik-Łosińska
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2016
Data udostępnienia informacji: 01.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2016 10:14 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska
01.04.2016 10:08 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska
01.04.2016 10:07 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska