Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej dla celów administracyjnych budynków i lokali

Numer umowy:SK/2666/PN/415-W/2016
Data podpisania:03.01.2017
Przedmiot zamówienia:Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej dla celów administracyjnych budynków i lokali
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:3D Plan Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wąsowicza 16/1, 81-230 Gdynia
Wartość zamówienia:67 650,00zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Paulina Grześ
Telefon:58 668 88 73
E-mail:nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Uwagi:Podstawę zawarcia umowy stanowi karta zamówienia publicznego z dnia 19.12.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 03.01.2017
Data udostępnienia informacji: 04.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2017 13:16 Dodanie informacji Renata Plichta