usługa sporządzenia zapytania w formacie sql

Numer umowy:SK/2551/PN/399-W/2016
Data podpisania:12 grudnia 2016
Przedmiot zamówienia:usługa sporządzenia zapytania w formacie sql, mającego na celu wygenerowanie z rejestru ewidencji gruntów, wykazu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym wskazanych podmiotów
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:LOGIK Sp. z o.o. 81-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
Wartość zamówienia:9.840,00zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Renata Plichta
Telefon:58 668 85 53
E-mail:nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Uwagi:Podstawę zawarcia umowy stanowi karta zamówienia publicznego z dnia 06.12.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 12.12.2016
Data udostępnienia informacji: 04.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2017 13:09 Dodanie informacji Renata Plichta