Dostawę Oracle Database dla Urzędu Miasta Gdyni

Numer umowy:SK/2248/SI/45-W/2016
Data podpisania:19.12.2016
Przedmiot zamówienia:Dostawa Oracle Database dla Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Koma Nord sp. z o.o.
Wartość zamówienia:294494,10
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni - Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2016
Data udostępnienia informacji: 22.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2016 09:35 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska
21.12.2016 11:44 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska