Dostawa łączy internetowych

Numer umowy:SK/2744/SI/52-W/2016
Data podpisania:27.12.2016
Przedmiot zamówienia:Dostawa łączy internetowych oraz serwis urządzeń zapewniających komunikację infomatów z internetem
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:DDS Poland Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 14 710,80 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urzad Miasta Gdyni Wydział Informatyki
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 27.12.2016
Data udostępnienia informacji: 31.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2017 09:27 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska