Dostawa aparatów telefonicznych

Numer umowy:SK/2509/SI/51-W/2016
Data podpisania:15.12.2016
Przedmiot zamówienia:Dostawa aparatów telefonicznych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Farem sp z o.o.
Wartość zamówienia:1200,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urzad Miasta Gdyni Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2016
Data udostępnienia informacji: 23.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2016 11:11 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska