Dostawa wyposażenia pomieszczeń żłobka przy ul. Wiczlińskiej 33w sprzęt elektroniczny

Numer umowy:KB/622/MB/17-W/2016
Data podpisania:07.11.2016r.
Przedmiot zamówienia:Dostawa wyposażenia pomieszczeń żłobka przy ul. Wiczlińskiej 33 w sprzęt elektroniczny
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:RICOH POLSKA Sp. z o.o. Warszawa
Wartość zamówienia:8.258,47 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:668-23-00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta w Gdyni ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 07.11.2016
Data udostępnienia informacji: 21.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2016 10:06 Dodanie informacji Bożena Marchewicz