Opinia prawna dotycząca stron postępowania

Numer umowy SK/1489/RA/9-W/2016
Data podpisania 27.07.2016
Przedmiot zamówienia: Opinia prawna dotycząca stron postępowania ustalonych na podstawie obszaru oddziaływania projektowanych inwestycji  - ustawa Prawo budowlane dla potzreb Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez: wiceprezydent Katarzynę Gruszecką - Spychałę
Wykonawca: Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego
Wartość zamówienia: 7380 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Renata Stelmach
Nr telefonu: 58 668-84-00
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Grzegorz Bierć
E-mail: g.bierc@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: _Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017