usługa hotelowa - Hotel Nadmorski

Numer umowy SK/789/BRM/18-W/2016
Data podpisania 06.05.2016
Przedmiot zamówienia: usługa noclegowa dla pana Tadeusza Sznuka w dniach od 13 maja 2016 r. do 15 maja 2016 r. (dwa noclegi ze śniadaniem) w pokoju jednoosobowym w Hotelu Nadmorskim w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: HADEX SA Hotel nadmorski w Gdyni, NIP 586 001 12 53
Wartość zamówienia: 350,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 06.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017