Umowa - zdjęcia laureatów medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Numer umowy SK/2598/BRM/33-W/2016
Data podpisania 15.12.2016
Przedmiot zamówienia: wykonanie zdjęć wszystkich laureatów medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z udzieleniem licencji do tych zdjęć
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Jacek Dworakowski "PRYZMAT" w Gdyni NIP 5861476250
Wartość zamówienia: 7.000,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 05.10.2017
Data udostępnienia informacji: 05.10.2017