Umowa - gra miejska "Kapsuła czasu"

Numer umowy SK/2112/BRM/28-W/2016
Data podpisania 20.10.2016
Przedmiot zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie imprezy pn: "Gra miejska - kapsuła czasu" w dniu 23 października 2016 r. w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Małgorzata Mach "Mała Agencja Kulturalna" w Gdyni NIP 6652806330
Wartość zamówienia: 34.999,65 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 05.10.2017
Data udostępnienia informacji: 05.10.2017