Konkurs wiedzy o Gdyni - usługa gastronomiczna

Numer umowy SK/1051/BRM/25-W/2016
Data podpisania 13.05.2016
Przedmiot zamówienia: usługa gastronomiczna i cateringowa dla uczestników finału Konkursu wiezdy o gdyni w dniu 14 maja 2016 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Patrycja Pawlak "BOGARRE" Gdynia, NIP 958-145-61-71
Wartość zamówienia: 800,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 06.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017