Konkurs wiedzy o Gdyni - scenografia finału

Numer umowy SK/998/BRM/22-W/2016
Data podpisania 10.05.2016
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu scenografii i nadzór nad jej wykonaniem na finale Konkursu wiedzy o Gdyni w Muzeum Emigracji w Gdyni w dniu 14 maja 2016 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Anna Paciorek - Grabowska, Gdynia
Wartość zamówienia: 2.000,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 06.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017