Konkurs wiedzy o Gdyni - organizacja finału

Numer umowy SK/937/BRM/20-W/2016
Data podpisania 11.05.2016
Przedmiot zamówienia: wsparcie konsultacyjne, w tym przygotowanie formuły zadawania pytań finalistom, współpraca w zakresie promocji wydarzenia oraz poprowadzenie finału konkursu wiedzy o Gdyni 90. organizowanym z okazji rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, w dniu 14 maja 2016 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tadeusz Sznuk Registered NIP 521-040-58-23
Wartość zamówienia: 4.800,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 06.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017