Konkurs wiedzy o Gdyni - organizacja fianłu

Numer umowy SK/1040/BRM/24-W/2016
Data podpisania 12.05.2016
Przedmiot zamówienia: najem mebli scenicznych i wyposażenia wraz z dostarczeniem i montażem na finał Konkursu wiedzy o Gdyni w Muzeum Emigracji w dniu 14 maja 2016 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Małgorzata Kossakowska "PRODEKOR" NIP 957-026-76-67
Wartość zamówienia: 7.995,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 06.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017