Wykonanie znaków holograficznych

Numer umowy:SK/1744/PBP/81-W/2016
Data podpisania:30.08.2016
Przedmiot zamówienia:Wykonanie znaków holograficznych w nakładzie 2000 szt
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Szymon Malinowski, Mateusz Selaszuk wpisani do CEiDG tworzący spółkę cywilną pod nazwą JM Hologramy - Systemy Zabezpieczeń Holograficznych s.c.
Wartość zamówienia:738 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Śliwicka
Telefon:58 668 83 85
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 30.08.2016
Data udostępnienia informacji: 16.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2017 10:55 Dodanie informacji Justyna Śliwicka