Promocja miasta podczas konferencji pod nazwą GEOST II - procesy geologiczne w strefie brzegowej morza

Numer umowy:SK/640/PBP/26-W/2016
Data podpisania:31.03.2016
Przedmiot zamówienia:Promo0cja miasta podczas konferencji pod nazwą GEOST II - procesy geologiczne w strefie brzegowej morza
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Uniwersytet Gdański
Wartość zamówienia:2.000
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Magdalena Stawiarz
Telefon:58 668 83 88
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 31.03.2016
Data udostępnienia informacji: 30.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2017 11:10 Dodanie informacji Magdalena Stawiarz
30.01.2017 11:10 Dodanie informacji Magdalena Stawiarz