Organizacja koncertu podczas spotkania noworocznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Numer umowy:SK/106/PBP/5-W/2016
Data podpisania:15.01.2016
Przedmiot zamówienia:Organizacja koncertu podczas spotkania noworocznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Daria Zaradkiewicz
Wartość zamówienia:2.200
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Magdalena Stawiarz
Telefon:58 668 83 88
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 15.01.2016
Data udostępnienia informacji: 30.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2017 14:08 Dodanie informacji Magdalena Stawiarz
30.01.2017 09:04 Dodanie informacji Magdalena Stawiarz