Opracowanie i przygotowanie do druku albumu promocyjnego o Gdyni

Numer umowy:SK/1578/PBP/69-W/2016
Data podpisania:28.07.2016 aneks 16.12.2016
Przedmiot zamówienia:Opracowanie i przygotowanie do druku albumu promocyjnego o Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:FOTOGRAF Piotr Manasterski
Wartość zamówienia:71.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Michalska
Telefon:58 66 88 387
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 28.07.2016
Data udostępnienia informacji: 23.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2017 12:50 Dodanie informacji Joanna Michalska