Nabycie autorskich praw majątkowych do opracowania „Kluby rodzica oczami lidera”

Numer umowy:SK/2363/PBP/115-W/2016
Data podpisania:30.11.2016
Przedmiot zamówienia:Nabycie autorskich praw majątkowych do opracowania „Kluby rodzica oczami lidera”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Anna Żukowska
Wartość zamówienia:824 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Śliwicka
Telefon:58 668 83 85
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 30.11.2016
Data udostępnienia informacji: 22.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2017 12:15 Dodanie informacji Justyna Śliwicka