Dofinansowanie publikacji materiałów na Forum Historyków Wojskowości

Numer umowy:SK/1120/PBP/46-W/2016
Data podpisania:02.08.2016
Przedmiot zamówienia:Dofinansowanie publikacji materiałów na XIII Międzynarodowe Forum Historyków Wojskowości
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:FHU Napoleon V Dariusz Marszałek
Wartość zamówienia:10.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Michalska
Telefon:58 66 88 387
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2016
Data udostępnienia informacji: 23.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2017 12:57 Dodanie informacji Joanna Michalska