wykonanie projektu koncepcyjnego ul. Augustyna Krauzego na potrzeby inwestycji pn. Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego.

Numer umowy:KB/284/UI/46-W/2016
Data podpisania:10.05.2016 r.
Przedmiot zamówienia:wykonanie projektu koncepcyjnego ul. Augustyna Krauzego na potrzeby inwestycji pn. Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Hydroprojekt w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wassowskiego 12.
Wartość zamówienia:12300 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Długi
Telefon:58 668-83-15
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni w pok. 227
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 10.05.2016
Data udostępnienia informacji: 07.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2016 14:10 Dodanie informacji Elżbieta Długi