wykonanie prac projektowych w ramach zadania: utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ulicy Morskiej w Gdyni

Numer umowy:KB/247/UI/38-W/2016
Data podpisania:20.04.2016
Przedmiot zamówienia:wykonanie prac projektowych dla zadania: utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul.Morskiej w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, Gdańsk
Wartość zamówienia:112 545 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Długi
Telefon:58 668-83-15
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, pok. 227, Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 26.04.2016
Data udostępnienia informacji: 26.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2016 09:06 Dodanie informacji Elżbieta Długi