wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla oceny stanu technicznego ulicy Wiosny Ludów w Gdyni

Numer umowy:KB/206/UI/31-W/2016
Data podpisania:04.04.2016 r.
Przedmiot zamówienia:wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla oceny stanu technicznego ulicy Wiosny Ludów w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne FUNDAMENT S. z o.o., ul. Czyżewskiego 40, Gdańsk
Wartość zamówienia:6150 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Długi
Telefon:58 668-83-15
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, pok. 227, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 25.04.2016
Data udostępnienia informacji: 25.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2016 15:03 Dodanie informacji Elżbieta Długi