Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej..."

Numer umowy:KB/59/UI/7-W/2016
Data podpisania:27.01.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka il. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pracownia Projektowo-Konsultingowa "ARKAS-PROJEKT" z siedzibą w Olsztynie przy Al. Marszałka Piłsudkiego 75A, bud. B.
Wartość zamówienia:110 700,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Guzińska - Wydział Inwestycji
Telefon:58 66888300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji - pok. 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 15.01.2016
Data udostępnienia informacji: 04.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2016 14:53 Dodanie informacji Elżbieta Guzińska