Wycinka drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji

Numer umowy:KB/120/UI/13-W/2016
Data podpisania:18.02.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Wycinka drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa ulicy Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni oraz budowa parkingu przy ulicy Witomińskiej 72/74 w Gdyni”, „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej” oraz „Oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową w Gdyni”.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Paweł Grygoruk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RENATURA Paweł Grygoruk, ul. Stanisławy Fleszerowej – Muskat 25/8, 81-589 Gdynia
Wartość zamówienia:17 100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Lidia Wojtasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.02.2016
Data udostępnienia informacji: 26.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2016 14:42 Dodanie informacji Dominika Wojtunik