Rozbudowa ul. Wybickiego, Pl. Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i(...)

Numer umowy:KB/361/UI/63-W/2016
Data podpisania:24.06.2016r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, 2. Odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pan Marian Mielewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia (lider) oraz WPGR GRAVEL Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk (partner, działającymi jako konsorcjum
Wartość zamówienia:5 412 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Niemyska
Telefon:(58) 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji,pok.235 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.07.2016
Data udostępnienia informacji: 22.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2016 14:16 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz