Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej

Numer umowy KB/44/UI/5-W/2016
Data podpisania 11.01.2016
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: POLDUKT PROJEKT Krzysztof Linke, ul. Małopolska 14, Gdynia
Wartość zamówienia: 47.970,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 238

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2016
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017