przyłączenie do sieci oświetlenia obiektu hydrotechnicznego w ramach odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych

Numer umowy P/16/051480
Data podpisania 14.11.2016
Przedmiot zamówienia: przyłączenie do sieci oświetlenia obiektu hydrotechnicznego w ramach odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałak Piłsudkiego 52/54, Gdynia
Wykonawca: ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk
Wartość zamówienia: 36.43 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elzbieta Długi
Nr telefonu: 58 668-83
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-384

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 14.11.2016
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017