przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ramach rozbudowy skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni

Numer umowy P/15/052946
Data podpisania 25.02.2016
Przedmiot zamówienia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zasilania sygnalizacji świetlnej w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia
Wykonawca: ENERGA-OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk
Wartość zamówienia: 473,55 zł. brytto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Długi
Nr telefonu: 58 668-83-15
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-384

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 25.02.2016
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017