przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ramach rozbudowy skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd

Numer umowy P/15/053403
Data podpisania 25.02.2016
Przedmiot zamówienia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zasilania oświetlenia w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia
Wykonawca: ENEGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej, Gdańsk
Wartość zamówienia: 665,68 złó. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elzbieta Długi
Nr telefonu: 58 668-63-15
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-384

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 25.02.2016
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017