przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zadania polegającego na budowie parkingów rowerowych w ramach trasy rowerowej R-10 - parking P4

Numer umowy KB/498/UI/97-W/2016
Data podpisania 13.09.2016
Przedmiot zamówienia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zadania polegającego na budowie parkingów rowerowych w ramach trasy rowerowej R-10 - parking P4 Kamienna Góra - Bulwar Nadmorski
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk
Wartość zamówienia: 801,38 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 238

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2016
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017