Oświetlenie ul. Kameliowej oraz terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową w Gdyni

Numer umowy:KB/222/UI/33-W/2016
Data podpisania:20.04.2016
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Oświetlenie ul. Kameliowej oraz terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.6 niniejszej SIWZ: a) część A - wykonanie oświetlenia ul. Kameliowej, b) część B - wykonanie oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową, 2.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z pkt. 3.2.1) SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. Ad.1a) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części A obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) wykonanie przecisku mechanicznego, e) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, f) modernizacja istniejącej szafki oświetleniowej MSO Kameliowa, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Zieleń, w tym: a) wycinkę krzewów, b) odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Ad.1b) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części B obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) wykonanie przecisków mechanicznych, e) montaż słupów oświetleniowych parkowych z oprawami, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Zieleń, w tym: a) przycięcie pielęgnacyjne gałęzi drzew, b) odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:KRELBUD Sp. z o.o. ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda
Wartość zamówienia:188 882,36 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Ostapczuk
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.04.2016
Data udostępnienia informacji: 27.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2016 14:33 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
27.04.2016 14:31 Dodanie informacji Anna Stankiewicz