Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni

Numer umowy:KB/423/UI/75/W/2016
Data podpisania:18.07.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni”, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i dyspozycji SIWZ oraz do wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji umowy. 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Tomasz Kopacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Wartość zamówienia:191 142,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Grażyna Cygan
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.08.2016
Data udostępnienia informacji: 12.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2016 09:46 Dodanie informacji Anna Stankiewicz