Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa kamiennych schodów do rzeki Kaczej.

Numer umowy:KB/799/UI/149-W/2015
Data podpisania:27.01.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa kamiennych schodów do rzeki Kaczej.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bartłomiej Figur - KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne z siedzibą w Gdańsku przy ul. Porębskiego 33/1.
Wartość zamówienia:16 851,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Guzińska - Wydział Inwestycji
Telefon:58 66 88 300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:W Wydziale Inwestycji - pok. 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2015
Data udostępnienia informacji: 01.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2016 10:37 Dodanie informacji Elżbieta Guzińska