Opracowanie dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa węzła integracyjnego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny

Numer umowy:KB/438/UI/78-W/2016
Data podpisania:29.07.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Wartość zamówienia:6 869 552,18 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Aleksandra Cichoń
Telefon:58 6688300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji - pok. 240
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra _Cichoń
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Cichoń
Data wytworzenia informacji: 19.09.2016
Data udostępnienia informacji: 19.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2016 13:35 Dodanie informacji Aleksandra Cichoń