Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego dla inwestycji pn.: Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP37 do ul. Zaruskiego

Numer umowy KB/270/UI/44-W/2016
Data podpisania 06.05.2016
Przedmiot zamówienia: Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego dla inwestycji pn.: Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP37 do ul. Zaruskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: NORD INVWSTMENTS Sp. z o.o., ul. Komunalna 12, Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: 2.100,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 238

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2016
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017