Nadzór inwestorski - Umocnienie dna i karp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie

Numer umowy:KB/302/UI/54-W/2016
Data podpisania:14.06.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-854) przy Al. Niepodległości 670A
Wartość zamówienia:8 610,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 28.06.2016
Data udostępnienia informacji: 28.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2016 15:15 Dodanie informacji Dominika Wojtunik