Nadzór inwestorski: Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni

Numer umowy:KB/427/UI/77/W/2016
Data podpisania:18.07.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni”, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonania innych świadczeń koniecznych do prawidłowego wykonania usługi nadzoru
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Rozwoju Sp. z o.o. mająca swą siedzibę w Sopocie (81-854), Al. Niepodległości 670A
Wartość zamówienia:11 070,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Grażyna Cygan
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.08.2016
Data udostępnienia informacji: 12.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2016 09:50 Dodanie informacji Anna Stankiewicz