Nadzór inwestorski: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni”

Numer umowy:KB/450/UI/82-W/2016
Data podpisania:26.07.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81 537) przy ul. Łużyckiej 3B
Wartość zamówienia:27 798,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.08.2016
Data udostępnienia informacji: 01.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2016 15:46 Dodanie informacji Dominika Wojtunik