Koncepcja cmentarza w rejonie rzeki Kaczej i góry Donas wraz z drogą dojazdową

Numer umowy:KB/642/UI/121-W/2016
Data podpisania:22.11.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie koncepcji projektowej cmentarza w rejonie rzeki Kaczej i góry Donas wraz z drogą dojazdową
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:FORT Sp z o.o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
Wartość zamówienia:145 140,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agata Lewandowska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji - pokój 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji: 22.11.2016
Data udostępnienia informacji: 22.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2016 10:45 Dodanie informacji