Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną.

Numer umowy:KB/426/UI/76-W/2016
Data podpisania:14.07.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie projektu nasadzeń zieleni wokół zbiornika retencyjnego dla zadania pn.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bartłomiej Figur - właściciel firmy KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur, z siedzibą w Gdańsku, ul. Porębskiego 33/1, 80-180 Gdańsk
Wartość zamówienia:4 305,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Guzińska
Telefon:58 6688300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji - pok. 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2016
Data udostępnienia informacji: 26.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2016 14:42 Dodanie informacji Elżbieta Guzińska