Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną.

Numer umowy:KB/310/UI/56-W/2016
Data podpisania:30.05.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” w zakresie zmiany funkcji zbiornika retencyjnego.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ARKAS-PROJEKT” Pracownia Projektowo-Konsultingowa - Katarzyna Manikało-Obidzińska, 10-460 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75 A, bud. B
Wartość zamówienia:35 670,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elzbieta Guzińska
Telefon:58 66 88 300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji - Referat Przygotowania Inwestycji pok. 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 20.06.2016
Data udostępnienia informacji: 14.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2016 15:03 Dodanie informacji Elżbieta Guzińska