Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni

Numer umowy:KB/254/UI/40-W/2016
Data podpisania:09.05.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji ust. 6: a) część A - budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74, b) część B - rozbudowa ulicy Witomińskiej. 2) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU uzyskanych pozwoleń lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:SKANSKA S.A. mającą swą siedzibę w Warszawie (01-518) przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9
Wartość zamówienia:1 497 629,58 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Lidia Wojtasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.05.2016
Data udostępnienia informacji: 11.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2016 11:53 Dodanie informacji Dominika Wojtunik